<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Copia di default.aspx.cs" Inherits="test_test002_default" %> <%@ Register Src="~/test/test002/ucCerca.ascx" TagName="miocontrollo" TagPrefix="uc1" %> Comparazioni linguistiche (6) - valresia.it

Comparazioni linguistiche - parte 6

15 gennaio 2009

Zaključek

Rezultati primerjav s starimi jeziki na osnovi soglasniških korenov besed, najdenih na Atestinskih tablicah, pomikajo nastanek slovanskih jezikov bistveno nazaj in jih izenačijo z drugimi jeziki, v nekaterih primerih pa kažejo na še starejše poreklo. Bistvene povezave med jeziki v isti jezikovni skupini so izrazite, med skupinami pa podajajo značilne razlike in manjše ali večje povezave. Tudi s to primerjavo se pokaže izrazita arhaičnost slovenščine, pa tudi drugih slovanskih jezikov, ki so izvorno slovenetskega oziroma slowendskega porekla.

Najstarejši slovanski jeziki so poleg slovenščine še obe zajeti sorbščini ter makedonščina, bolgarščina, na te pa se navezujejo mlajši jeziki slovaščina in srbščina. Slovenščina je jezik, ki je najbolj izenačeno povezan z ostalimi slovanskimi jeziki, zato ni presenetljivo, če je prav slovenščina bistveni ključ za razumevanje starih jezikov, ki vsebujejo slovanske jezikovne prvine.

Primerjave so ravno pri slovanskih jezikih pokazale znatne razlike glede na navedeno, mnogo obsežnejšo raziskavo v kateri je mnogo napačnih prevodov v slovanske jezike, zato bi bilo treba ravno povezavam slovanskih jezikov z jeziki prastarih kultur posvetiti bistveno več pozornosti. Še vedno se dogaja, da se posamezni stari jeziki uvrščajo napačno na osnovi krajev njihovega pojavljanja ali nezadostnih oziroma premalo raziskanih in razumljenih starih zapisov in drugih bistvenih dejstev. To še posebej velja za slovanske jezike, ki se v nekaterih znanstvenih krogih še vedno smatrajo za mlade jezike, pa čeprav za tako znanstveno hipotezo ni niti zgodovinskih niti arheoloških, kaj šele jezikovnih osnov. Temeljne raziskave in primerjave slovanskih jezikov z najstarejšimi znanimi jeziki pa še sploh niso ali niso dovolj poglobljeno izvedene.

 

Zahvala

Pri prevajanju v sanskrt in vedske jezike sta gradivo prispevala ga. Vlasta Pacheiner Klander in g. Joseph Skulj, pri prevodih v Hindi in Pandžabi pa g. Joseph Skulj in g. Jagdish C. Sharda. Vsem se iskreno zahvaljujem!

 

Literatura

 1. B Kavur, Kako smo izgubili kožuhe, ARHEO (Ljubljana) 2001, 21, 7-13
 2. R Bradley, Social Fundations of Prehistoric Britain, Longman series, London 1984
 3. M Alinei, The paleolitic continuity theory on indo-evropean origins, an introduction, continuitas.com, Alessandro Peroni, www.continuitas.com/intro.html, maj 2005
 4. J Škulj, Genetske raziskave in njihov pomen za proučevanje Venetov, Zbornik 2. Mednarodne konference, Praprebivalstvo na tleh srednje Evrope, Jutro, Ljubljana 2002, 31-39
 5. M Alinei, Interdisciplinary and linguistic evidence for Palaeolithic continuity of Indo-European, Uralic and Altaic populations in Eurasia, with an excursus on Slavic ethnogenesis, Conference Ancient settlers in Europe, Kobarid 2003
 6. R D Gray, Q D Atkinson, Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin, Nature, 2003, 27 november, 426, 435-439
 7. V Vodopivec, Atestinske tablice verski in jezikovni pomniki naših prednikov, Zbornik 1. Mednarodne konference, Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva, Jutro, Ljubljana 2002, 167-181
 8. Slovar Slovenskega knjižnega jezika, Državna založba Slovenije, Ljubljana 2002
 9. V Vodopivec, Primerjava branj Pyrgijskih zlatih ploščic, Zbornik 2. Mednarodne konference Praprebivalstvo na tleh srednje Evrope, Jutro, Ljubljana 2003, 51-63
 10. Capitol`s Concise Dictionary, Capitol Publishing House, Bologna, 1984, Večjezični slovar, Angleščina, Nemščina, Italijanščina, Francoščina, Španščina, Švedščina, Slovenščina, Spektar, Zagreb 1972
 11. T Kaljuste, Languages around the Baltic Sea: English, German, Swedish, Finnish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Polish, Russian, Ilo, Tallinn 1996
 12. English – Catalonian Dictionary, Routledge, London 1994
 13. N Berishaj, Slovensko – Albanski slovar, Cankarjeva založba, Ljubljana 1989
 14. A Rarde, Danish Dictionary, Routledge, Republished London 1995
 15. T de Bhaldraithe, English – Irish dictionary, Criterion press, Angum 1992 (ISBN 1-85791-035-4)
 16. J Jurančič, Slovensko – Srbohrvaški slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989
 17. Srbskohrvatsko - Makedonski rečnik, Makedonska knjiga, Prosvetno delo, Skopje 1989
 18. M Starosta, Dolnoserbsko – Nemški slownik, Ludowe nakladništvo, Domovina Budyšyn, Bautzen 1985
 19. F Rězak, Nemško – Serbski slownik – hornjolužiskeje rěče, Bautzen, Donnerhak Nachf., 1920
 20. B Piesarskas, English - Lithuanian Dictionary, Šviesa, Kaunas 1994
 21. J Baronas, Rusu – Lietuvin žodinas, Rusko – Litovski slovar, Kaunas 1932, Kraus reprint Limited, Liechenstein 1968
 22. T Pretnar, Slovensko – Poljski slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1996
 23. V Smolej, Slovensko – Slovaški slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1983
 24. R Škerlj, Slovensko – Češki slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1976
 25. J Kotnik, Slovensko - Ruski slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1972
 26. Učeben rusko - bolgarski rečnik, Nauka i izkustvo, Sofija 1953
 27. Russko – Ukrainskij slovar, Glavna redakcija Ukrainskoj sovjetskoj Enciklopedii, Kiew 1987
 28. S Chinese Hugjou, Rosajanske – Laške bysidnjak, Italijansko – Rezijski slovar, Tipografia Marioni, Udine 2003
 29. G i Nazzi, Vocabolario Italiano – Friulano, Italijansko – Furlanski slovar, Messaggero Veneto, Udine 1993
 30. X Gerevo, Diccionario escolar, Castellano – Euskara, Špansko – Baskovski slovar, Bilbao 1975
 31. K K Atrahović, Rusko – Beloruski slovar, Akademija nauuk Belaruskai, Minsk 1982
 32. R Uhlik, Srbohrvatsko - Romsko - Engleski riječnik, Svjetlost, Sarajevo 1983
 33. F Bradač, Slovensko - Latinski slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1990
 34. Monier Williams, English and Sanskrit Dictionary, Varanasi, 1851, ponatis 1965
 35. Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Delhi, India: Motilal Banarsidass, 1993 reprint (ISBN: 81-208-0069-9)
 36. V S Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarsidass, Delhi, 1978 reprint
 37. S Awasthi & I. Awasthi, Chambers English-Hindi Dictionary, Allied Publishers, Bombay 1995
 38. M Chaturvedi & B N Tiwari, A Practical Hindi-English Dictionary National Publishing House, New Delhi 1994 (ISBN: 81-214-0536-x)
 39. J C Sharda, The Hindu Institute of Learning, prevod v Pandžabi
 40. L Országh, Angol – Magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 1994
 41. M Saras, Francez – Roman dictionar, Editure stîîntifică si enciclopedică, Bucuresti 1978
 42. Dicionarios academicos, Dicionario Ingles – Portugues, Porto editora, Porto 1988
 43. A Rosendahl, Deutsch – Finnisches Wörterbuch, Verlagsaktiengesellschaft Kirja Helsingfors, Helsinki 1924
 44. M Kuusinen ja V. Ollikainen, Rusko – Finski slovar, Gosudarstvennoe izdateljstvo, innostrannih i nacionalnih slovarei, Moskva 1963
 45. M R Spiegel, L J Stephens, Theory and problems of statistics. Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, Singapore 1999